Information

Google search இற்கு பின் இவ்வளவு விடயங்கள் இருக்கா?

நீங்கள் Google இல் Search செய்யும்போது, ​​0.2 வினாடிகளில் பதிலைக் கண்டுபிடிக்க 1000 கணினிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் எப்போதாவது அறிந்துள்ளீர்களா?

Google இல் தேடலைச் செய்யும்போது, ​​ஆயிரக்கணக்கான சர்வர்கள் மற்றும் கணினிகளைக் கொண்ட Google இன் பரந்த தரவு மைய நெட்வொர்க் மூலம் உங்கள் வினவலுக்கான பதில் செயலாக்கப்படுகிறது.

இந்தத் தரவு மையங்கள் தேடல் கோரிக்கையைக் கையாள பல கணினிகள் இணைந்து செயல்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு தரவு மையமும் இணையப் பக்கங்களை அட்டவணைப்படுத்துதல், தேடல் முடிவுகளை மீட்டெடுத்தல் மற்றும் பொருத்தத்தின் அடிப்படையில் தரவரிசைப்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு பணிகளுக்குப் பொறுப்பான பல சேவையகங்களைக் கொண்டுள்ளது.

நீங்கள் ஒரு வினவலை உள்ளிடும்போது, ​​அது சிறிய பணிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தரவு மையங்களில் உள்ள பல கணினிகளுக்கு அனுப்பப்படும். ஒவ்வொரு கணினியும் வினவலின் ஒரு பகுதியை ஒரே நேரத்தில் செயலாக்குகிறது.

இது தொடர்புடைய முடிவுகளை விரைவாகக் கண்டறிய Google ஐ அனுமதிக்கிறது.

ஆயிரக்கணக்கான கணினிகள் இணையாக வேலை செய்வதன் காரணமாகவே உங்கள் தேடலின் முடிவுகள் ஒரு வினாடியின் ஒரு பகுதியிலேயே கிடைக்கிறது. இது பயனருக்கு உடனடியாக கிடைப்பது போல தென்படுகிறது.

Shares:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *