Information

உறையாத நதி எது தெரியுமா?

வேகமாக ஓடும் நீர் காரணமாகவும் சீரான ஓட்டம் காரணமாகவும் நயாகரா நதி உறைவதே இல்லை.

அதாவது அரிதாகவே உறைகிறது. இவ் நீர்வீழ்ச்சியின் மீது அதிக அளவு தண்ணீர் பாய்கிறதனால் உராய்வு காரணமாக வெப்பம் உருவாக்கபடுகிறது. இதனால் நீர் முற்றிலும் உறைவது தடுக்கப்படுகிறது.

மிகவும் குளிர்ந்த வெப்பநிலையில் கூட, நீரின் நிலையான இயக்கம் ஒப்பீட்டளவில் நிலையான வெப்பநிலையை பராமரிக்க உதவுகிறது. இது நீர்வீழ்ச்சியில் பனிக்கட்டிகள் உருவாக்குவதை தடுக்கிறது.

இருப்பினும், குறிப்பாக குளிர்ந்த குளிர்காலத்தில், நீர்வீழ்ச்சியின் விளிம்புகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பனி குவிந்துவிடுகிறது.

நயாகரா நீர்வீழ்ச்சி முற்றிலும் உறைந்து போவது என்பது ஒரு அரிதான நிகழ்வாகவே கருதப்படுகிறது. இது பொதுவாக கடுமையான குளிர் அல்லது நீண்ட குளிர்ந்த காலநிலையின் போது மட்டுமே நிகழ்கிறது.

நீர்வீழ்ச்சியின் மாறும் தன்மை, நீரின் தொடர்ச்சியான ஓட்டம் ன்பவையே உறைபனி எதிர்ப்பிற்கு முக்கிய காரணமாகிறது.

 

Shares:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *